Badain Jaran Desert Tours

(0)

11-Day Sensational Lanzhou Xiahe Zhangye Badain Jaran Desert Jiayuguan Dunhuang Tour

Visit Binglingsi Grottoes, Labrang Monastery, Zhangye Rainbow Mountains, Badain Jaran Desert, Jiayuguan Pass and Mogao Caves.

TBA*Per person

Book Now